Till innehåll på sidan

Lukas Käll

Professor i tillämpad systembiologi

I biologi och medicin är det viktigt att kunna karaktärisera biologiska prover. Till exempel undersöks regelmässigt vävnadsprover, blodprover och miljöprover för att diagnostisera sjukdomar och för att förstå grundläggande biologi. Den senaste tidens landvinningar inom bioteknik har möjliggjort att man med tekniker som DNA-sekvensering och masspektrometri idag kan identifiera och mäta upp koncentrationer av miljontals biomolekyler i biologiska prover.

Lukas Källs forskargrupp utvecklar metoder för att tolka data från storskaliga molekylärbiologiska experiment. Till sin hjälp har de tillgång till den senaste tidens snabba utveckling inom artificiell intelligens, både i form av maskininlärning och statistiska metoder. Forskargruppen har utvecklat ett antal banbrytande metoder för tolkning av masspektrometriexperiment för proteinanalys. De har också utvecklat metoder för att integrera data från olika mättekniker. Syftet är att få en mer heltäckande bild av hur samverkan mellan olika åtskilda typer av biomolekyler såsom DNA-metyleringar, RNA och proteiner förändras av sjukdom, framför allt inom typ-2 diabetes och cancer.  

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14