Till innehåll på sidan

Malin Åkermo

Professor i lättkonstruktioner

Kompositmaterial består av lätta och styva fibrer som bär den mekaniska lasten. Fibrerna är omgivna av en polymermatris, vilken skyddar och håller dem på plats. Detta ger ett flexibelt materialsystem med möjlighet till skräddarsydda mekaniska egenskaper och lägre komponentvikt än för mer traditionella konstruktionsmaterial. Idag består 50 procent av den lastbärande strukturen i moderna civila flygplan av kompositmaterial. Den minskade vikten har ett direkt genomslag på bränsleförbrukningen.

För att åstadkomma motsvarande utveckling även inom exempelvis fordonsindustrin krävs forskning. Nya, billigare och miljövänligare material behöver utvecklas som alternativ till de dyraste kolfibrerna. Tillverkningsmetoderna måste göras effektivare för att klara de stora serier som bilindustrin kräver. Materialen måste också utnyttjas effektivare i tillverkningen med mindre spill och med möjlighet till effektiv återvinning och återbruk. Slutligen måste kompositmaterialets möjlighet till multifunktionalitet utnyttjas, så att fler funktioner kan byggas in i varje tillverkad detalj.

Malin Åkermos forskning fokuserar på frågor kring kompositers tillverkningsprocesser. Genom experimentella prov, materialmekanisk modellering och numeriska beräkningar kopplas egenskaper på mikronivå till utfall på komponentnivå.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14