Till innehåll på sidan

Mikael Forsman

Professor i ergonomi

Belastningsskador är ett stort globalt problem. Varje år har ungefär var femte sysselsatt person i Sverige någon form av arbetsorsakade besvär. Nästan hälften av dem beror på fysisk belastning såsom påfrestande arbetsställningar, tung manuell hantering och korta upprepade arbetsmoment. Skadorna innebär inte bara höga kostnader för samhället utan också lidande för individer. Kronisk smärta kan avsluta yrkeskarriären och försämra livskvaliteten utanför och efter arbetslivet.

Dagens produktionssystem måste utvecklas till att vara både ekonomiskt och mänskligt hållbara. För att minska antalet belastningsskador är det viktigt att ta reda på vilka belastningar som leder till kroppsliga besvär och kriterier för riskbelastning. Det behövs metoder för att skapa hållbara arbetsplatser som är anpassande efter produktionskrav och människans kapacitet.

Mikael Forsmans forskning handlar mycket om fysisk belastning. Arbetet inkluderar utveckling och användning av metoder för mätning och analys av arbetsfysiologiska och biomekaniska data. Forskningen sker ofta med företrädare för flera andra discipliner som sjukgymnaster, fysiologer, läkare, psykologer, och produktionstekniker. Pågående forskning handlar till exempel om metoder för företagshälsovårdens ergonomiska riskbedömning.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14