Till innehåll på sidan

Pär Olsson

Professor i fysik med inriktning mot kärntekniska material

Världen står inför enorma utmaningar med global uppvärmning och skenande energikonsumtion. Kärnkraften har en viktig roll att spela på det globala planet. För att världen ska kunna använda kärnkraften ansvarsfullt måste teknik utvecklas för att hantera det radioaktiva avfallet. Detta kan ske genom samtidig utveckling av kvalificerade lösningar för slutförvaring, vilka måste hålla i mer än hundra tusen år, och genom utveckling av teknik som kan förvandla det farligaste långlivade avfallet till kortlivat avfall. KTH arbetar med utveckling av avancerad kärnteknik som ska kunna ta hand om det radioaktiva avfallet och använda det som bränsle, med teknik- och materialutveckling för slutförvaret samt med utveckling av framtida fusionsenergi.

Den gemensamma nämnaren är forskning om kärntekniska material och hur strålning påverkar material. För att bygga avancerade kärnreaktorer eller fusionskraftverk krävs utveckling av nya material som klarar av de enorma påfrestningar som de kommer utsättas för. Med teorier, modellering, en stor dos superdatorkraft och riktade experiment tas dessa utmaningar an av Pär Olsson och hans forskargrupp. Nya världsledande material som utvecklats på KTH testas i både stark strålning och andra aggresiva miljöer för att säkerställa att de klarar de hårda kraven.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14