Till innehåll på sidan

Peter Savolainen

Professor i genteknologi med inriktning mot evolutionär genetik

Tämjandet av vargen var det första steget när människan gick från att vara jägare och samlare till jordbrukare. Därigenom tog vi också det första steget i utvecklingen av den moderna civilisationen. Var, när, hur och varför hunden uppstod är därför centrala frågor i människans historia. Peter Savolainen och hans forskningsgrupp var de första att storskaligt analysera DNA hos hundar från hela världen. Genom internationellt samarbete med ett stort antal forskargrupper har en unik samling av prover av hund insamlats. Proverna visar hur alla hundar i världen är besläktade. Forskningen har till exempel visat att dagens hundar härstammar från Östasien och att den vilda australiska dingon härstammar från tamhundar som rymde för 5 000 år sedan. Just nu analyserar gruppen den genetiska skillnaden mellan hund och varg. I princip försöker man visa vilka gener som måste förändras för att förvandla en varg till en hund.

Forskningsgruppen arbetar också med att utveckla nya metoder för DNA-analys av kriminaltekniska prover, till exempel hårstrån. Gruppen utvecklade den första analysmetoden för DNA-analys av hundhår vilken använts i flera mordfall och utvecklar just nu analys av mänskliga hårstrån för att exakt identifiera från vem håret kommer, vilket i dagsläget inte är möjligt.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14