Till innehåll på sidan

Petter Brändén

Professor i diskret matematik

Ett polynom är ett algebraiskt uttryck där flera olika termer har kombinerats genom addition, subtraktion och multiplikation. Att finna nollställen till polynomekvationer är ett av de äldsta problemen i matematikens historia. Även många av nutidens stora öppna matematiska frågor handlar om nollställen till polynom och besläktade funktioner. Petter Brändén har utvecklat en teori om polynom och hela funktioner med specifika restriktioner på nollställena. Teorin kan tillämpas på en rad olika frågeställningar inom olika områden såsom kombinatorik, sannolikhetsteori, optimering, statistisk mekanik och analys. Eftersom teorin berör flera olika områden kan metoder från till synes vitt skilda discipliner sammanföras, vilket har resulterat i att flera centrala frågor har lösts. Till exempel har Brändén, tillsammans med Borcea och Liggett, använt metoder rörande nollställen till polynom i flera variabler för att utveckla en hyllad teori för negativt beroende händelser i sannolikhetsteori, vilka modellerar frånstötande partiklar i statistisk mekanik. Denna teori har bland annat använts för att lösa en central fråga rörande den symmetriska exklusionsprocessen, en så kallad Markovprocess vilken bland annat modellerar biopolymerer och trafikflöden.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-12-05