Till innehåll på sidan

Qi Zhou

Professor i träbioteknik

Trä är ett naturligt och förnybart material med stor potential för utveckling av biobaserade material, och kan bidra till ett bioekonomiskt samhälle. En viktig utmaning att ta itu med för att skogsbaserade material ska kunna konkurrera med fossila produkter är träbiomassans heterogenitet. För att hitta nya lösningar krävs en grundlig förståelse för hur växtcellväggen är uppbyggd i molekylär skala och hur den kan dekonstrueras. Synergin mellan bioteknik och nanoteknik erbjuder stora möjligheter i detta avseende.

Qi Zhous forskning syftar till att utveckla biobaserade kompositmaterial med multifunktionalitet och väldefinierade strukturer som härstammar från ved, träkomponenter och andra förnybara råvaror såsom marin biomassa. Forskningen fokuserar i synnerhet på ytfunktionalisering av naturmaterial genom en strategi som kombinerar kemi och enzymer. Materialdesignen sker både nedifrån och upp och uppifrån och ned. Genom montering av komponenter i nanoskala efterliknas biologiska strukturer eller processer som styr deras syntes. Trä- eller växtfibrer används också som storskaliga mallar för att skapa olika funktioner i multipla skalor. Forskningsresultaten har viktiga tillämpningar inom områden som energilagring, sensorer, fotoniska material, biodiagnostik och avloppsrening.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14