Till innehåll på sidan

Rahmatollah Khodabandeh

Professor i energiteknik

Fler länder får ökat välstånd, samtidigt tenderar de att förbruka mer energi, både totalt och per capita. Detta har möjliggjort en väsentlig förbättring av levnadsförhållanden, men har också lett till ökad koldioxidhalt i atmosfären och därmed ett varmare klimat. Rahmat Khodabandehs forskning strävar efter att göra befintliga och framtida värmeöverföringsprocesser effektivare. Detta kan i sin tur reducera förbrukningen av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid till atmosfären.

Forskningen som bedrivs inkluderar utveckling av metoder för ökad energieffektivitet. Forskargruppen tillhandahåller lösningar och förbättringar för design och dimensionering av kompakta värmeväxlare. De har särskilt fokus på vätskekylning i smala kanaler, både enfas- och tvåfasströmning, med bland annat kokning, förångning och kondensation. Vid kokning och förångning har man koncentrerat sig speciellt på tester, analys och utvärdering av olika kokytor för högre värmeöverföring. Implementering och utvärdering av lösningarna görs experimentellt med stor vikt på analys av olika värmeöverföringsmekanismer. Ett annat forskningsområde är köldmedier som används i kyl- och värmepumpsystem. Målet har främst varit kompetensförsörjning till branschen och kompetensuppbyggnad rörande nya köldmedier med låg växthuseffekt.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14