Anna Finne Wistrand

Professor inom polymerteknologi med inriktning mot polymerkemi.

Efter en operation mot bröstcancer kan det finnas behov av ett extra tillskott fettvävnad i bröstet. På samma sätt kan det vid ett tandimplantat behövas extra ben för att fästa implantatet. Traditionellt tas då ben från höften och fett från en annan plats i kroppen. Men det ger samtidigt upphov till en ny skada som behöver behandlas, och fettceller är dessutom känsliga och svåra att flytta. Därför finns ett stort behov av bättre alternativ. Anna Wistrands arbetar bland annat med att skapa en form av porösa byggnadsställningar av polymerer som är nedbrytbara av kroppen. Tanken är att dessa ska användas för att underlätta ny tillväxt av till exempel ben och fettvävnad. Några av svårigheterna är att dels skapa rätt polymer, dels rätt förutsättningar för att cellerna ska kunna växa. Här krävs mer kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att materialen både ska kunna stimulera cellernas tillväxt, och fungera på bästa sätt när de används i kroppen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13