Carlota Canalias

Professor i tillämpad fysik.

Carlota Canalias forskning sker i gränslandet mellan materialvetenskap och laserfysik. Här arbetar hon med material som gör det möjligt att skräddarsy egenskaperna hos en laser. I dag är användningen av lasrar mycket utbredd och de återfinns inom allt från medicin till telekommunikation, spektroskopi och inom tillverkningsindustrin. De har även en nyckelroll i det nya området kvantkommunikation. Carlota Canalias har utvecklat en särskild form av optiska komponenter baserade på ferroelektriska kristaller. Sådana kristaller har en permanent polarisation som kan inta två motsatta riktningar, precis som magnetiseringen hos en magnet. Externa elektriska fält kan sedan styra polarisationen hos kristallen vilket i sin tur påverkar laserstrålens våglängd. Allt för att ge den rätt egenskaper för en viss tillämpning. Ett av målen med forskningen är att bättre förstå de optiska egenskaperna hos dessa material och att kunna kontrollera dem för att kunna använda dem i nya tillämpningar som till exempel kvantkommunikation. Carlota Canalias forskning ligger även till grund för start up-bolaget Tailored Photon AB.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13