Jonas Weissenrieder

Professor inom materialfysik.

Det mesta av vår kunskap om material kommer från studier av ögonblicksbilder där materialen befinner sig i jämvikt. Olika ögonblicksbilder jämförs, till exempel från före och efter en viss händelse. Något som hittills saknats är studier av själva förloppen som sker i material när de används i en tillämpning eller utsätts för någon form av störning från jämvikt. De senaste framstegen inom ultrasnabb elektronmikroskopi möjliggör mer omfattande och heltäckande studier av dynamiska effekter i material. Tekniken gör det möjligt att studera hur enskilda atomer rör sig över korta tidsperioder, ned till en femtosekund, till exempel vid en kemisk reaktion eller under en fasomvandling. De nya mikroskopen har öppnat möjligheten för mycket högupplösta bilder, och även filmade sekvenser, av förändringar i material. Något som kan ge oss ny och fördjupad kunskap och i sin förlängning leda till nya tillämpningar. Jonas Weissenrieder forskning syftar till en bättre grundläggande förståelse av olika material på en atomnivå.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13