Philipp Schlatter

Professor inom strömningsmekanik.

Philipp Schlatter fokuserar på att utveckla nya beräkningsmetoder för att simulera turbulens. Till sin hjälp har han superdatorer och avancerade simuleringsprogram. Han har arbetat med några av de världens främsta superdatorer, med upp till en halv miljon parallella processorer. Där har forskarna simulerat till exempel det turbulenta luftflödet kring flygplansvingar för att lära sig mer om hur turbulensen uppstår och hur de olika delarna av luftströmmarna samverkar. Kunskaper som kan användas för att optimera utformningen av bland annat bilar, båtar och flygplan. Målet är att minska koldioxidutsläpp och därmed transportindustrins ekologiska fotavtryck i framtiden. Traditionellt har alla simuleringar jämförts med motsvarande fysiska experiment som gjorts med hjälp av vindtunnlar. Men i takt med att användningen av datorsimuleringar och algoritmer ökar så växer behovet av att även simulera och validera de fysiska experimenten. Philipp Schlatter har använts sig av KTH:s vindtunnel för att validera sina egna beräkningar men även gjort simuleringar av sina vindtunnelexperiment för att utveckla och förfina mätningarna. Därför ligger också hans forskning i en skärningspunkt mellan olika vetenskapliga fält: flödesmekanik, numerisk analys och datavetenskap.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13