Sonja Buchegger

Professor i datalogi.

I dag kartläggs allt vi gör på internet, även medan vi rör oss mellan olika webbplatser. Ofta är målet att skräddarsy de annonser och nyheter som vi ser, utifrån allt från personliga preferenser till politiska åsikter. Både vårt eget och andras beteende kartläggs, samtidigt som våra smarta telefoner följer var vi rör oss. I dag finns även en allt mer utbredd kameraövervakning i samhället. Sonja Bucheggers forskning fokuserar på att stärka vår personliga integritet. Med hjälp av nya teknologier som kombinerar kryptografi och decentralisering av data hoppas hon kunna skydda människor från övervakning. I takt med att vi tillämpar nya lagar och regler som ska stärka integritet, som till exempel GDPR, behöver vi utveckla ny teknik som kan förhindra att företag eller stater samlar in, analyserar och använder uppgifter om oss som vi inte vill dela. Decentralisering av data kan förhindra att en enskild aktör samlar in för många uppgifter och att den aktören kan dra slutsatser om oss. Kryptografiska medel gör det möjligt för oss att automatiskt upprätthålla våra sekretesspreferenser.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13