Tina Karrbom Gustavsson

Professor i projektkommunikation.

Organisationer är komplexa. De utgörs av människor med olika kompetenser och intressen som förväntas samarbeta. Tidigare var organisationer någorlunda stabila och samarbeten var långsiktiga. Då kunde relationer och rutiner etableras över tid. I dag är de flesta organisationer, såväl privata som offentliga och ideella, projektbaserade, det vill säga ständigt föränderliga med tillfälliga samarbeten och relationer. Det ställer nya krav på ledarskap, organisering och kommunikation i projektbaserad verksamhet. Samhällsbyggnadssektorn är till stor del projektbaserad. Privata och offentliga beställare vänder sig till marknadens aktörer för nya lösningar och som beställare är det svårt att identifiera och formulera behov, kombinera kompetenser och välja rätt leverantörer. Speciellt svårt har den beställare som bara ibland går in i beställarrollen. För den återkommande beställaren finns bättre förutsättningar att bygga kunskap och rutiner. Tina Karrbom Gustavssons forskning i projektkommunikation handlar om att utveckla ny kunskap, till exempel nya begrepp, metoder och strategier, som utvecklar beställarens förutsättningar att leda och organisera projekt inom samhällsbyggnadssektorn.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13