Tobias Oechtering

Professor inom kommunikationsteori med inriktning mot samarbetande kommunikation.

Tobias Oechtering arbetar teoretiskt inom fälten informationsteori och signalbehandling. Inom området informationsteori kartläggs de yttre gränserna för att överföring av information ska ske så effektivt som möjligt. Kunskaperna om dessa gränser förenklar utvecklingen av nya teknologier. När en gräns har nåtts för en viss teknologi så behöver utvecklingen förnyas i en ny generation. Det mest uppenbara exemplet är mobiltelefoni där vi ser nya generationer avlösa varandra. Att ha denna grundläggande kunskap gör det enklare att designa och utveckla säkra och privata system. När kunskapen om systemets begränsningar finns tillgänglig redan vid starten så blir det lättare förutse vilka hot som det färdiga systemet kommer att stå inför och de blir lättare att förebygga. Många tillämpningar utvecklas med hjälp av signalbehandling och optimeringsteori, samt med lärdomar hämtade från hanteringen av stora datamängder. Några av tillämpningarna för Tobias Oechterings forskning finns inom smarta el- och gasmätare, biometriska system, identifikationssystem, trådlös kommunikation, distribuerade beslutsstödsystem och nätverksreglersystem.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13