Vladimir Vlassov

Professor inom datorsystem.

Vladimir Vlassov forskning befinner sig i skärningspunkten av dessa tre olika fält: data-intensiv databehandling, självreglerande system samt distribuerade system. Fokus ligger på att utveckla nya autonoma distribuerade system. Exempel på beräkningsintensiva system och tillämpningar finns inom bland annat maskininlärning och datamining där stora mängder data samlas in och analyseras. Inom självreglerande distribuerade system skapas förutsättningar för nya datorsystem som kan agera på egen hand för att anpassa sig till väntade och oväntade händelser, som fel eller förändrad arbetslast. ExtremeEarth (From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics) är ett av delprojekten inom EU:s jordobservationsprogram Copernicus. Här samlas stora mängder information in från satelliter för att övervaka risken för naturkatastrofer, följa skadeverkningarna och planera humanitära insatser. ExtremeEarth-projektet är ett bra exempel på hur Vladimir Vlassovs forskning appliceras och han är även en av de ledande forskarna i projektet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13