Zhonghai Lu

Professor inom elektroniksystemkonstruktion med inriktning mot pålitliga autonoma system.

I dag finns elektroniska system ständigt närvarande i vår vardag. De är inbyggda i allt från mobiltelefoner, tvättmaskiner, hissar till bilar, tåg och flygplan. Även om dessa i dag är naturliga delar av vår vardag så är de långt ifrån enkla att designa. Allt fler funktioner byggs kontinuerligt in i systemen som dessutom ska kunna kommunicera med allt från andra liknande system till uppkopplade saker och även oss människor. De ska även vara säkra, robusta och förutsägbara samtidigt som de ska uppfylla unika storlekskrav, ha en låg energiförbrukning och tillverkningskostnad. Helst av allt så ska de vara både smarta och självreglerande,
gärna helt autonoma. Zhonghai Lus forskning har målet att skapa verktygen för att utveckla nya, pålitliga och självreglerande system. Forskarna vill gjuta en fast vetenskaplig grund för att hantera fundamentala frågor inom systemarkitektur, designmetodologi och mjukvara. Samtidigt vill de visa vägen för en arkitektur som kan användas för att bygga nya, pålitliga tillämpningar som anpassar sig efter sin omgivning i dynamiska miljöer. Målet är att morgondagens elektroniska system ska designas effektivare, med högre kvalitet, och bättre
tillförlitlighet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13