Zuheir Barsoum

Professor i lättkonstruktioner

Det finns ett allt ökande behov av nya och lättare konstruktionsmetoder. Utvecklingen av nya stål- och kolfibermaterial gör det möjligt att skapa nya konstruktioner som har en högre styrka än de traditionella. Gränsen för vad som är möjligt pressas oavbrutet fram av bland annat inom bilindustri, transportindustri, offshoring, tillverkningsindustri och energiindustri. Alla delar de målen att minska sina produkters vikt och kostnad, vilket gör det allt svårare att bibehålla rätt mekaniska egenskaper. Zuheir Barsoum arbetar med att höja prestandan i alla nya tillämpningarna av lättkonstruktion. Här kan det handla om att öka funktionaliteten i ett material, sänka livscykelkostnaden och resursanvändningen, eller minska miljöpåverkan. För att lyckas krävs mer kunskap om de unika egenskaperna hos olika lätta material. Varje steg på vägen kan bidra till att öka tillförlitligheten i användningen av nya material och lättare konstruktioner. Målet är att utveckla nya designtekniker, koncept och simuleringsmetoder för att lätta material ska kunna användas bredare och mer långsiktigt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-13