Till innehåll på sidan

Översyn av KTH:s campus

KTH genomför en översyn av sina fem campus. Den ska leda till förbättringsförslag för att utveckla verksamheten inom forskning och utbildning samtidigt som lokalkostnaderna ses över.

Fasader från KTH:s fem campus

KTH koncentreras till tre campus

Beslutet kan sammanfattas i:

  • Campus Södertälje flyttar till KTH Campus och Campus Flemingsberg
  • Campus Kista flyttar till KTH Campus vid Valhallavägen förutom Electrumlaboratoriet, var långsiktiga utveckling utreds
  • Projekt och tidplaner för flyttarna samt ekonomisk analys ska presenteras för styrelsen i februari och THS synpunkter som är centrala för flyttarna ska särskilt beaktas
  • KTH utvecklar samverkan genom riktade satsningar med KTH:s partner i Södertälje och Kista

Till Beslut om lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus med diarienummer (V-2023-0821) hör också beslutsunderlaget Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus. Det redogör för översynen och dess olika delar, bakgrund och grund för beslutet utifrån de gjorda analyserna samt målbild för KTH:s framtida verksamhet som helhet och för de olika campusen.

Styrelseordförande Johan Sterte och rektor Anders Söderholm om beslutet

Protokollsutdrag (pdf 495 kB)

Beslutsunderlag  (pdf 943 kB)

År 2021 gjordes en campusutredning som utgjort del av underlaget i prorektors övergripande översyn av verksamheten vid KTH:s fem campus. Den presenterades sista mars 2023 och innehåller fem tänkbara scenarier. De fem scenarierna är:

  1. Fortsätta som i dag vid samtliga campus men koncentrera verksamheten och säga upp lokaler om det går
  2. Flytta verksamheten i Södertälje till KTH Campus och viss mån till KTH Flemingsberg
  3. Flytta verksamheten i KTH Kista till KTH Campus
  4. Både Kista och Södertälje campus flyttar till KTH Campus
  5. Ytterligare scenario som kan komma fram under arbetets gång

I slutet av maj 2023 presenterades SWOT-analyser som visar fördelar och nackdelar samt möjligheter och risker som kan uppstå i samband med en flytt. De utgår från scenario 2 och 3 ovan.

Fördjupade analyser genomfördes i september 2023. Utredningarna utgör mer detaljerade beskrivningar utifrån de SWOT-analyser som gjordes före sommaren.

Prorektor Mikael Lindström kommenterar analyserna: Fördjupade analyser av Södertälje och Kista i campusöversyn

Äldre dokument:

Läs intervjuerna med prorektor, som är övergripande ansvarig för campusöversynen, och de skolchefer som lett arbetet med SWOT-analyserna. Se även

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-01