Till innehåll på sidan

Principer

Utvecklingen av verksamhetsstödet ska präglas av fem principer som är centrala värden i arbetet.

Verksamhetsnytta

Målet för allt stöd är att skapa nytta för mottagaren. På en övergripande nivå innebär det att stödet ska bidra till att optimera lärares och forskares tid för undervisning och forskning och studenters och stödpersonals möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Parallellt ska verksamhetsstödet också bidra till att KTH lever upp till sin roll som myndighet.

Verksamhetsnära

Stödet ska upplevas verksamhetsnära genom att det utformas enhetligt inom KTH. Ibland organiseras stödet bäst institutionsnära eller på skolnivå och ibland är det mer ändamålsenligt att stödet organiseras på distans och servar hela KTH med en specifik kompetens eller systemstöd.

Involvering och delaktighet

Ett verksamhetsstöd som ger nytta och upplevs verksamhetsnära förutsätter involvering och delaktighet. Därför måste behov fångas genom involvering av representanter för lärare och forskare och genom olika konstellationer inom verksamhetsstödet. 

Arbetskultur för förnyelse

Utvecklingen av verksamhetsstödet ska ske i nära dialog och samarbete med användarna av stödet, dvs lärare, forskare, studenter och personal inom verksamhetsstödet. Arbetet ska präglas av att vi arbetar tillsammans med ett iterativt-, prövande- och lärande förhållningssätt.

Ömsesidig respekt

Utformningen av ett stöd som ger verksamhetsnytta med hög kvalitet och kostnadseffektivitet förutsätter en ömsesidig respekt för alla olika funktioner som krävs för att bedriva utbildning och forskning vid en högskolemyndighet.

Innehållsansvarig:Anna Johansson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-15