Till innehåll på sidan

Utbildningar för verksamhetsstödet

Som stöd i arbetet med ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd arbetas en serie digitala kurser fram. Kurserna kommer att finnas inom fyra områden; processarbete, driva projekt vid KTH, förändringsledning och projektkommunikation. Varje kurs publiceras i Canvas och kommer utöver utbildningsmaterialet att innehålla olika typer av mallar, stödmaterial och referenser till kompletterande innehåll. Kurserna vänder sig främst till samtliga chefer och medarbetare inom KTH:s verksamhetsstöd men är öppna för alla anställda med intresse för verksamhetsutveckling.

Först ut att publiceras är kursen i Processorienterat arbete som ger dig kunskaper om processledning och processutveckling. Kursen består av två översiktsmoduler och två fördjupningsmoduler. Översiktsmodulerna är till för alla chefer och medarbetare som arbetar inom verksamhetsstödet. Fördjupningsmodulerna är riktade till dig som ska ansvara för ett processkartläggningsarbete, kanske bli processledare eller ska medverka i ett arbete med att kartlägga en process. 

Publicerad kurs

Processorienterat arbete vid KTH

Kommande kurser

  • Driva projekt vid KTH
  • Förändringsledning

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om kommande kurser kontakta programsekretariatet.

Malin Ryttberg, Ledningskansliet (MO)
Wanda Manninger, Avd för Utbildningsstöd (EDO)
Anna Johansson, Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL)

E-post: programsekretariat@kth.se

Innehållsansvarig:Anna Johansson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-14