Till innehåll på sidan

KTH satsar i USA

Våren 2022 reser en delegation från KTH med rektor, Sigbritt Karlsson i spetsen till USA. Resan är en del av en långsiktig satsning med syftet att stärka både internationella samarbeten och KTH:s varumärke, där resan är den första delen av flera olika initiativ som löper över fyra år.

Resan sker i samarbete mellan KTH, Stockholms Stad och Svenska ambassaden i Washington.

Satsningen syftar till att:

  • Stärka KTH:s varumärke genom ökad synlighet inom ramen för samarbeten med ambassaden, generalkonsulatet och deltagande i olika konferenser och nätverk.
  • Uppmuntra och stödja forskningssamarbeten och samverkan med lärosäten, företag och samhälle.
  • Tydliggöra att KTH ska vara ett attraktivt alternativ för framstående forskare, lärare och studenter.

Resan börjar med ett evenemang i Washington fokuserat på att visa upp hur samarbeten mellan lärosäte och staden kan verka för att lösa vår tids samhällsutmaningar.

I Washington kommer KTH att visa upp följande innovations- och forskningsprojekt:

Programmet inkluderar också keynote från Dr. Panchanathan, Director NSF.

Efter besöket Washington delar delegationen upp sig och besöker:

  • New York - Besök vid Cornell, NYU och Columbia. Det kommer även genomföras ett näringsliv- och alumnimingel vid generalkonsulatet och ett besök till SACC-NY.
  • MIT
  • Purdue University
  • University of Colorado Boulder
  • University of Maryland

Inriktningen för de olika besöken kan skilja lite beroende på vilken relation KTH har med värduniversitetet. Besöken fokuserar i stora drag kring fördjupning av utbildnings- och forskningssamarbete, strategiska partnerskap, varumärke och kommunikation, rankning och kvalitet på utbildning, digitalisering av utbildning och framtida utbildningsformer, innovation, mångfald och hållbarhet.

Innehållsansvarig:Emma Saverstam
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-14