Till innehåll på sidan

Global Development Hub:s lärarpris för hållbar och global utveckling

Syftet med priset är att uppmärksamma lärare inom KTH som gett stort bidrag till global hållbar utveckling och Global Development Hubs intentioner.

KTH Global Development Hub (GDH) ger stöd för utveckling av utmaningsdriven utbildning vid KTH och våra partneruniversitet. GDH:s koncept för utmaningsdriven utbildning utvecklar studenters förmåga att utveckla relevanta lösningar på samhällsutmaningar inom ramen för Agenda 2030 och de sjutton hållbarhetsmålen. Målsättningen är att skapa ökad innovationskompetens och bidra med lösningar till våra viktigaste samhällsutmaningar. Mer information hittas på www.kth.se/gdh

Tidigare pristagare

2023 ingen utdelning
2022 Ingen utdelning
2021 Francesco Fuso-Nerini, Intervju med pristagare  
2020 Linda Rose, Intervju med pristagaren

Lärarpris

En lärare får 100 000 kr, där 70% av prissumman går till institutionen där personen har sin anställning för att använda till satsningar inom området för priset och 30% av prissumman går till den anställde vid KTH att användas till resor eller förkovran inom området för priset.

Priset är pausat under 2022 och 2023

Innehållsansvarig:Hanna Sundelin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-31