Till innehåll på sidan

Global Development Hub:s lärarpris för hållbar och global utveckling

Syftet med priset är att uppmärksamma lärare inom KTH som gett stort bidrag till global hållbar utveckling och Global Development Hubs intentioner.

KTH Global Development Hub (GDH) ger stöd för utveckling av utmaningsdriven utbildning vid KTH och våra partneruniversitet. GDH:s koncept för utmaningsdriven utbildning utvecklar studenters förmåga att utveckla relevanta lösningar på samhällsutmaningar inom ramen för Agenda 2030 och de sjutton hållbarhetsmålen. Målsättningen är att skapa ökad innovationskompetens och bidra med lösningar till våra viktigaste samhällsutmaningar. Mer information hittas på www.kth.se/gdh

Tidigare pristagare

2022 Ingen utdelning
2021 Francesco Fuso-Nerini, Intervju med pristagare  
2020 Linda Rose, Intervju med pristagaren

Lärarpris

En lärare får 100 000 kr, där 70% av prissumman går till institutionen där personen har sin anställning för att använda till satsningar inom området för priset och 30% av prissumman går till den anställde vid KTH att användas till resor eller förkovran inom området för priset.

Nominera kandidat

Det är nu hög tid att nominera till priset för 2021 så tveka inte att nominera lärare som du anser bidragit till hållbar och global utveckling och GDH:s intentioner.

Fullständiga nomineringskriterier finner ni nedan.
Fyll i formuläret för att nominera din kandidat senast den 12 mars 2021.

Nominera kandidat till priset

Priset tilldelas KTH-lärare som gett stort bidrag till global hållbar utveckling och Global Development Hub:s intentioner genom att:

  • utveckla och genomföra utbildning som stärker studenters förmåga att arbeta för FN:s globala utvecklingsmål (Sustainable Development Goals)
  • utveckla former för internationella tvärdisciplinära samarbeten mellan studenter och omgivande samhälle
  • på annat sätt bidra till utveckling av Global Development Hubs verksamhet och samverkan med internationella partneruniversitet

 Nomineringkriterier

  1. Grad av uppfyllande av samtliga ovanstående punkter.
  2. Implementering av nya innovativa idéer som utvecklar utbildning med tydlig koppling till FN:s globala utvecklingsmål.
  3. Grad av samverkan med internationella (särskilt Global Development Hub) partners.
  4. Långsiktighet och ekonomisk, personell och organisatorisk hållbarhet i genomförd utveckling och samverkan.
Innehållsansvarig:Hanna Sundelin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-23