Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Gemensamt verksamhetsstöd är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Gemensamt verksamhetsstöd ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

Gemensamt verksamhetsstöd

GVS leds av Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson. universitetsdirektor@kth.se  .

Övrig central verksamhet 

Till Gemensamt verksamhetsstöd tillhör även sex separata verksamheter som samlas inom Övrig central verksamhet:

GVS uppdrag

  • Vara ledningens rådgivare, handläggare och administrativa stöd i utförandet av KTH:s myndighetsuppdrag.
  • Verka för en god rättsäkerhet när det gäller offentlighet och sekretess.
  • Stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner.
  • Vara ett förvaltningsstöd till KTH:s ledning.
  • Ansvara för uppbyggande och organisation av KTH:s administration och infrastruktur.

GVS bistår KTH:s skolor/motsvarande genom att

  • Vara rådgivare och sakkunnig i skolornas myndighetsutövande och arbete.
  • Ge administrativt stöd i övergripande frågor rörande t ex personal, ekonomi, utbildning och infrastruktur.
  • Utöva controllerfunktion.
  • Vara rektors resursfördelare av ekonomiska resurser och infrastruktur till KTH:s skolor.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-05