Till innehåll på sidan

Internationella relationer

Avdelningen för internationella relationer, IRO, är uppdelad i fyra grupper: Internationell studentrekrytering, Mobilitet och partnerskap, Projektsupport samt EIT. Dessutom finns enhetsgemensam personal som biträder avdelningschefen i övergripande frågor kopplat till internationalisering och kommunikation. Enheten stödjer KTH:s ledning och skolor vid internationella satsningar och samarbeten, främst inom grundutbildningsområdet.

Avdelningschef

Medarbetare

Medarbetare på Internationella relationer