Till innehåll på sidan

Användarstöd

Användarstöd (KTH IT-Support), som del av KTH:s IT-avdelning, skall vara och uppfattas som den naturliga supportkanalen för alla förekommande AV-, Tele-, och datorrelaterad frågor från såväl anställda som studenter på KTH.

Supporten erbjuds via telefon, e-post, på plats hos användarna, samt via besök över disk i KTH Entré, som är en samordnad mottagningsdisk för KTH:s servicefunktioner.

Inom sektionen ges stöd till användarna av KTH:s AV-teknik och videokonferenssystem samt övrig utrustning i KTH-huset, grundutbildnings lokalerna (GRU hörsalar och datorsalar) och andra lokaler inom GVS och skolorna. Även stöd och support av KTH:s standardutskriftslösning (KTH-Print) ingår i uppdraget.

I sektionens uppdrag ingår även stöd kring inköp av AV-, Tele och IT-relaterade produkter, samt där tillkommande logistik av densamma.

Samordning av KTH gemensamma licenser tillhandahålls, detta genom avtalshantering och tillgängliggörandet av produkterna som ingår i uppdraget.

I uppdraget ingår även insamling och vidarekanalisering av användarbehov, samt förslag till förbättringar och effektivisering av användning av både den fysiska som virtuella IT-miljön på KTH.

Användarstödsektionen har i fokus att samordna personalresurserna i de olika supportfunktionerna och därmed skapa förmåga att omfördela resurser till de problem och aktiviteter som behöver tas om hand om, oberoende av organisatoriska gränser. Vidare skall fokus vara att skapa en lokal och proaktiv närvaro på skolorna. Vi strävar efter att vara lättillgängliga för vår användare och ge snabb och smidig stöd genom att ständigt höja personalens kompetens och behörighet för att klara det uppdraget.

Användarstöd är uppdelad organisatoriskt i fyra grupper: Teknikstöd, TIL (Tele, inköp och licenser), Centralt IT-stöd och Lokalt IT-stöd.

Den organisatoriska uppdelningen är till för att uppnå en effektivare operativledning och personalhantering. Hela användarstödet skall dock uppfattas som en enhet utifrån ärendehantering och användarperspektiv.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • IT-arbetsplatsen (KTH Windows, KTH Mac och KTH Ubuntu)
 • E-post och kalender
 • Spara dokument och filer
 • Backup
 • Nätverk
 • IT-säkerhet
 • Utskrifter (KTH-Print)
 • Datorsalar
 • Licensfrågor
 • Inköp/logistik av AV-, Tele och IT-relaterade produkter
 • Telefoni (fast och mobil)
 • AV-teknik i GRU och andra lokaler på GVS och skolorna
 • Videokonferens
 • E-lärande frågor (Canvas, mm.)
 • IT-stöd till KTH:s studenter

...

 • Samt en del andra IT-tjänster

Information och vägledning om hur du kan beställa eller få hjälp kring de olika tjänsterna får du via följande länkar:

intra.kth.se/it

intra.kth.se/ita/tjansteutbud

intra.kth.se/it/portal

Kontakt

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 6
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladress

it-support@kth.se  för alla it-relaterade frågor.

Sektionschef

Medarbetare

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Sahlsten Katarina IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 85 75
Larsen Pär IT-SUPPORT TEKNIKER +46 8 790 67 81
Baltovic Robert IT- OCH AV-TEKNIKER +46 8 790 67 16
Pal Jerry IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 60 30
Wikman Mattias IT-Support tekniker +46 8 790 81 02
Björklund Poveda Daniel IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 17
Svartengren Björn IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 85 77
Singh Gustav IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 36
Friberg Pontus SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 63 69
Hajjar Elie IT-SUPPORTTEKNIKER
Kern Timothy IT- och AV-Tekniker
Brännbo Magnus IT-Supporttekniker +46 8 790 65 09
Chapman Tony SYSTEMTEKNIKER +46 8 790 47 12
Skans Peter IT-OCH AV TEKNIKER +46 8 790 67 53
Lönn Peter SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 65 94
Buczak Jerzy IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 78 28
Abraham Yisak IT-SUPPORT TEKNIKER +46 8 790 67 06
Abid Malik Erik IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 93 85
Rågård Agneta IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 67
Gustin Sébastien IT-TEKNIKER +46 8 790 79 29
Dovholm Peter IT-SUPPORT TEKNIKER +46 8 790 98 31
Jacobsson David IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 01
Lazarova Petya IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 56
Westlund Håkan IT- och AV-tekniker +46 8 790 67 63
Söderström Birger SYSTEMANSVARIG +46 8 790 47 10
Persson Simon IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 44 91
Källerfors Riitta IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 08
Kullström Mikael SYSTEMANSVARIG +46 8 790 96 46
Helén Cristina TELEADMINISTRATÖR +46 8 790 89 93
Carlson Acko IT-TEKNIKER +46 8 790 96 88
Schrewelius Viklund Christian IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 73 37
Shahrokni Hammid IT- SUPPORT TEKNIKER +46 8 790 98 81
Jonsson Åsa IT-SUPPORT TEKNIKER
Wallebo Petter SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 71 85
Karlsson Kent IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 66 87
Eklind Anton IT-Supporttekniker
Horney Niclas IT-ANSVARIG +46 8 790 64 76
Billing Andreas IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 89 16
Jonsson Mattias IT-SUPPORT TEKNIKER +46 8 790 44 90
Mitrovic Zlatko SAMORDNINGSCHEF +46 8 790 67 88
Österberg Gustav IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 65 91
Silkesjöö Daniel LICENSADMINISTRATÖR +46 8 790 67 20
Gutowski Andrzej GRUPPCHEF +46 8 790 85 95
Orac Milan IT-SUPPORTTEKNIKER +46 8 790 67 51
Vallin Mats IT- OCH AV-TEKNIKER +46 8 790 85 35
Ekneling Niklas GRUPPCHEF +46 8 790 93 91
Finér Björn Licensadministratör +46 8 790 95 36
Hydén Joakim GRUPPCHEF +46 8 790 67 10
Lönnberg Jonas Systemadministratör +46 8 790 94 99
Mattsson Peter IT- och AV-tekniker +46 8 790 95 77
Lantz Lena TELEADMINISTRATÖR +46 8 790 89 15
Dossis Konstantin IT-SAMORDNARE +46 8 790 98 29
Eneslätt Lars GRUPPCHEF +46 8 790 70 19
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-23