Till innehåll på sidan

Arkiv och Registratur

Arkiv och Registratur arbetar med att skapa en god hantering av verksamhetsinformation där dokument effektivt och systematiskt skapas, tas emot, används och bevaras eller gallras. Dokument- och informationshanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KTH:s arbete.

Det här kan vi hjälpa dig med

Registratur

  • Begäran om utlämnande
    av allmän handling
  • Registratur

W3D3 support

Arkiv

  • Stöd och råd i bevarandefrågor
  • Söka i KTH:s arkiv
  • Återsökningar och framtagningar
    ur KTH:s centrala arkivlokaler

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefonnr Registratur: 08-790 7015
Telefonnr Arkiv: 08-790 8100

Funktionsmejladresser

registrator@kth.se  för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling.

arkivet@kth.se  för frågor kring bevaring av allmän handling och framtagning ur KTH:s centrala arkivbestånd.

e-arkivet@kth.se  för frågor om långtidsbevarande av digital information.

Sektionschef

Medarbetare

Organisation

Arkiv och Registratur är en av fyra sektioner på IT-avdelningen (IT)  som tillhör Gemensamt verksamhetsstöd  på KTH.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-08