Till innehåll på sidan

Drift & Infrastruktur

Drift och Infrastruktur ansvarar för att driva och underhålla IT-miljön på KTH. Vi ser till att nätverk, servrar, lagring och andra tekniska förutsättningar finns och fungerar på ett stabilt, säkert och effektivt sätt.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Klientgruppen erbjuder stöd till studenter, lärare och administrativ personal genom förvaltade datorarbetsplatser, både personliga och i datorsalsmiljö. Vi tillhandahåller programvaror till plattformarna KTH-Windows, KTH-Mac och KTH-Ubuntu.

  • Servergruppen administrerar alla fysiska och virtuella servrar och ansvarar för lagring och säkerhetskopiering av användardata.

  • Infrastrukturgruppen ansvarar för att KTH:s nätverk har hög tillgänglighet och kapacitet. Vi ansvarar även för att ta fram, installera och förvalta avancerade lösningar för AV-teknik i mötesrum och salar.

  • Vi stöttar den forskning inom hälsa, teknik och miljö som bedrivs på KTH genom att erbjuda forskarna en säker, stabil och behovsanpassad IT-miljö.

Kontakt

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 48, plan 3, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladress

it-support@kth.se  för alla it-relaterade frågor.

Tf Sektionschef

Medarbetare

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Levborg Vlad SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 89 31
Lindström Martin SYSTEMANSVARIG +46 8 790 48 63
Morian Johan SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 63 30
Karlsson Niclas SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 84 16
Bildik Kadir SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 89 45
Raidl Astrid SYSTEMADMINISTRATÖR
Andersson Jonas SYSTEMARKITEKT +46 8 790 65 52
Järnbrink Roger SYSTEMANSVARIG E-POST +46 8 790 93 80
Lennmark Fredrik SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 98 57
Isberg Richard SYSTEMSPECIALIST LINUX
Lantz Michael GRUPPCHEF +46 8 790 62 16
Heggemann Klas SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 87 54
Arvanitis Athanasios SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 89 42
Eriksson Owe SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 69 99
Sedholm Per SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 62 83
Rhoads Björn SYSTEMARKITEKT +46 8 790 83 46
Thunberg Peter SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 69 08
Prytz Stephan SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 65 96
Tihinen Mika SYSTEMANSVARIG +46 8 790 72 72
Magnusson Fredrik SYSTEMANSVARIG +46 8 790 62 88
Haggård Robert SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 67 00
Bikasha Iskander NÄTVERKSTEKNIKER +46 8 790 63 36
Åkerman Hans SYSTEMSPECIALIST
Åhrman Mats Projektledare AV-TEKNIK +46 8 790 71 19
Andersson Richard SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 43 09
Tsiortos Michael SYSTEMARKITEKT +46 8 790 65 49
Carlestam Lars SYSTEMANSVARIG +46 8 790 62 72
Selin David SYSTEMSPECIALIST
Wärneryd Rikard SYSTEMADMINISTRATÖR
Pelletta Enrico SYSTEMARKITEKT +46 8 790 42 29
Lamming Mikael GRUPPCHEF +46 8 790 95 50
Fredriksson Johan SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 41 98
Grill Penn IT-TEKNIKER +46 8 790 89 48
Clembetsanis Constantin SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 93 92
Bång Jan SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 83 36
Hillbo Anders GRUPPCHEF +46 8 790 62 73
Larsson Björn SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 95 41
Degerman Richard NÄT- OCH SYSTEMADMINISTRATÖR
Westin Bo SYSTEMADMINISTRATÖR +46 8 790 83 58
Boström Alexander SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 89 47
Thöyrä Tom SYSTEMSPECIALIST +46 8 790 80 38
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-24