Till innehåll på sidan

IT-avdelningen

IT-avdelningens övergripande målsättning är att hjälpa och bidra till att personer som är anknutna till KTH ska kunna koncentrera sig på att forska, utbilda och studera med ett ändamålsenligt, smidigt och effektivt verksamhetsstöd.

IT tillhandahåller, supportar, utvecklar och förvaltar IT-tjänster för KTH:s verksamhet både lokalt och centralt. Dessutom arbetar IT med säkerhet, efterlevnad, långtidsbevarande och hållbar hantering av system- och verksamhetsinformation.

Det här kan vi hjälpa dig med

Kontakt

Besöksadress: KTH Entré

Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm

Telefonnr: +46 8 790 6600

Funktionsmejladresser

it-support@kth.se  för alla it-relaterade frågor.

Chef för IT

Medarbetare

Medarbetare på IT

För att se medarbetarnas indelning och rollbeskrivningar, se respektive undersida nedan.

Organisation

IT är organiserad i fyra sektioner som är indelade i grupper. Till stöd för IT-chefen och verksamheterna finns en teknisk- och administrativ stabsfunktion:

IT tillhör  på KTH.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-13