Till innehåll på sidan

Systemförvaltning & Utveckling

Systemförvaltning och Utveckling ansvarar för tjänsteutvecklingen och IT-arkitekturen på KTH. Arbetet sker huvudsakligen inom agila team i nära samarbete med andra verksamheter inom KTH. Arbetet baseras på moderna utvecklingsmetoder och sker med stöd från användarundersökningar, feedback och data.

Team E-lärande, specialister på Canvas LMS och alla tillhörande integrationer

Digitaliserar KTH tillsammans med verksamheten

Det här arbetar vi med

  • Agila team som specialiserat sig på att tillsammans med verksamheten ta fram långsiktigt hållbara digitaliseringslösningar inom olika verksamhetsområden, t ex e-lärande eller studieadministration.

  • Ledande utvecklingsprocesser och verktyg

  • Planerar större IT-projekt som kräver en samordning och utveckling av både IT och verksamhet

  • Utför förstudier för önskade förändringar i IT-stödet.

  • Goda och tydliga strukturer med avseende på teknisk arkitektur (teknik) och verksamhetsarkitektur (information, verksamhetsprocesser och applikationer).

  • Automatiserad återanvändning av information, applikationer och tekniska plattformar.

  • Balansera arkitekturella kvaliteter såsom förändringsbarhet, säkerhet, kostnad och förvaltningsbarhet i enhetliga verksamhetsprocesser.

  • Ansvarar för att IT på KTH har en arkitektur som stödjer realisering av KTH:s verksamhetsstrategier och verksamhetsmål.

Följ vårt arbete

Kontakt

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 48, plan 4 , KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00
E-post: infosys@kth.se

Sektionschef 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-12