Till innehåll på sidan

Ledningskansliet

Ledningskansliet (MO) bistår KTH:s ledning med planering, uppföljning, intern styrning och kontroll, kvalitetssamordning, myndighetsjuridik och administrativt stöd. Viktiga verktyg i arbetet är analys, utredning och omvärldsbevakning. Medarbetarna har en djup och bred kompetens inom utbildningsfrågor, utvärderingar, förvaltningsjuridik samt inom vissa rekryterings- och forskningsfrågor. Ledningskansliet ger även stöd till KTH:s skolor inom dessa områden.

Det här arbetar vi med

Förvaltningsjuridik

Förvaltningsjuristerna erbjuder juridisk rådgivning och rättslig granskning inom bl.a. följande områden. 

  • Examination (frågor utan anknytning till den akademiska bedömningen av studenten)
  • Ärendehantering i studentärenden (frågor om antagningsärenden, tillgodoräknanden, ansökan om examen m.m.)
  • Studentdisciplinära ärenden
  • Juridisk granskning av KTH:s styrdokument
  • Offentlighet och sekretess (frågor om vad som är en allmän handling och eventuell sekretess i sådan handling m.m.)
  • Beställd utbildning och uppdragsutbildning
  • Indragning av handledarresurser och vetenskaplig oredlighet
  • Övrig myndighetsjuridik (frågor om förvaltningslagen och dataskyddsförordningen m.m.)

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 5, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

forvaltningsjuridik@kth.se  för kontakt med KTH:s förvaltningsjurister

kvalitetssamordning@kth.se  för kontakt med KTH:s kvalitetssamordnare

fakultetsradet@kth.se  för kontakt med fakultetsrådet

Chef för Ledningskansliet

Medarbetare - Ledningskansliet

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Sabel Annika FÖRVALTNINGSJURIST +46 8 790 62 30
Björklund Anna UTREDARE +46 8 790 93 48
Wallin Niclas FÖRVALTNINGSJURIST
Metz Amelie FÖRVALTNINGSJURIST
Aminoff Anna UTREDARE +46 8 790 72 43
Wikström Öbrand Inger KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 70 24
Fredriksson Eva LEDNINGSSEKRETERARE +46 8 790 70 58
Ehnhage Maria UTREDARE +46 8 790 72 11
Brånth Ann LEDNINGSSEKRETERARE +46 8 790 88 52
Eklund Alice UTREDARE +46 8 790 79 86
Rurling Åsa KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 72 73
Oldsjö Fredrik AVD.CHEF/BITR.UNIV.DIR +46 8 790 70 12
Aldur Helin FÖRVALTNINGSJURIST +46 8 790 63 94
Gustafson Åsa UTREDARE +46 8 790 69 55
Stenvall Anna Clara UTREDARE +46 8 790 72 03
Mellqvist Elin HANDLÄGGARE +46 8 790 71 59
Gerdin Johan UTREDARE +46 8 790 70 57
Kjörling Carina UTREDARE +46 8 790 65 87
Ryttberg Malin UTREDARE +46 8 790 71 60
Dahlström Anna Verksamhetscontroller +46 8 790 63 65
Fahlbeck Erik SENIOR RÅDGIVARE
Almgren Karin UTREDARE +46 8 790 72 88
Palma-Hakim Maria FUNKTIONSANSVARIG FÖRV.JURIDIK +46 8 790 60 62

Organisation

Ledningskansliet tillhör Gemensamt verksamhetsstöd  på KTH. 

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-18