Till innehåll på sidan

Säkerhet

KTH:s säkerhetsfunktion består av KTH:s säkerhetschef och säkerhetsgruppen. Funktionen handlägger säkerhetsfrågor ur ett strategiskt och operativt perspektiv, samt upprätthåller myndighetens säkerhetsberedskap och är sammankallande för KTH:s krisledningsgrupp.

Inom dessa områden ger vi dig stöd, information eller svar på dina frågor

Säkerhet på KTH (KTH Intranät)

Tjänster som funktionen servar myndigheten med är bland annat:

 • säkerhetsinformation och säkerhetskurser
 • försäkringsfrågor, riskanalyser
 • brandsäkerhets- och utrymningsfrågor
 • inpasserings- och passerkortsärenden
 • väktare och larmfrågor
 • skalskydd
 • nycklar och lås
 • säkerhetsprojektering
 • polisanmälningar och ärenden kopplade till brott och utredningar
 • säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
 • säkerhetsfrågor kopplade till studenten och det studiesociala
 • ansökan om och tillstånd för event, sammankomst och serveringstillstånd
 • säkerhetsinformation för nyantagna och vid mottagningen

Kontakt

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 48
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00 (KTH Växel)

Funktionsmejladresser 

sakerhet@kth.se  Olika frågor gällande säkerhet.

sakerhetschef@kth.se  För strategiska och operativa säkerhetsfrågor.

Säkerhetschef

Gruppchef

Medarbetare - Säkerhet

Organisation

Säkerhet är en av sex grupper inom Fastighetsavdelningen (Property Department) förkortat PD  som tillhör Gemensamt Verksamhetsstöd  på KTH.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-16