Till innehåll på sidan

Development Office

Development Office uppdrag är att verka för ökad filantropisk finansiering av utbildning, forskning och infrastruktur på KTH. Vi hjälper forskare att söka finansiering från privatpersoner, stiftelser och företag genom att konceptualisera projekt och skapa kontaktytor. Vi hanterar donationer och gåvor till KTH, KTH:s anknutna stiftelser och frågor kring stiftelsebildning.

Det här kan vi hjälpa dig med

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 5, KTH Campus
Postadress: KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladress

stipendier@kth.se

development-office@kth.se

Medarbetare

Organisation

Development Office är en av fem grupper på Forskningsstöd  som tillhör Gemensamt verksamhetsstöd  på KTH.