Till innehåll på sidan

Forskningsfinansiering

Gruppen forskningsfinansiering ger många olika former av stöd för forskare som vill söka extern finansiering från nationella, europeiska och internationella finansiärer. Forskningsrådgivarna har ingående sakkunskap om de olika krav och villkor som gäller och ger stöd vid ansökan, avtalshantering och projektfasen samt rapportering.

Det här kan du få hjälp med

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 6, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

exportcontrol@kth.se

researchethics@kth.se

wallenbergfoundations@kth.se

Medarbetare

Organisation 

Forskningsfinansiering är en av fem grupper på avdelningen Forskningsstöd  som tillhör Gemensamt verksamhetsstöd  på KTH.