Till innehåll på sidan

Strategiska Initiativ

Gruppen Strategiska Initiativ bistår KTHs centrumbildningar, strategiska forskningsområden, forskningsplattformar, forskningsinfrastrukturer mfl vid etablering, utveckling och avslut samt ansvarar för utveckling av forskarsamverkanskompetens och erfarenhetsnätverk för forskare i frågor om bl a jämlikhet, impact, de globala målen, etik och datahantering.

Vi kan hjälpa dig med frågor som rör

Kontakta alltid RSO vid t.ex. etablering, avslutande, nya partners, byte av ledamöter i styrelser/styrgrupper eller föreståndare då RSO hanterar KTH:s process för beslut.
 

Vi koordinerar också

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 5 KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00
 

Medarbetare

Organisation

Strategiska Initiativ är en av fem grupper på Forskningsstöd  som tillhör Gemensamt verksamhetsstöd  på KTH.