Till innehåll på sidan

Strategiska initiativ

Gruppen för strategiska initiativ ger stöd till KTH:s centrumbildningar, strategiska forskningsområden, forskningsplattformar och forskningsinfrastrukturer. Gruppen ger stöd vid etablering, utveckling och avslut samt ansvarar för utveckling av forskarsamverkanskompetens och erfarenhetsnätverk för forskare i olika frågor, bland annat i jämlikhet, impact, de globala målen, etik och datahantering.

Vi kan hjälpa dig med frågor som rör

Kontakta alltid RSO vid t.ex. etablering, avslutande, nya partners, byte av ledamöter i styrelser/styrgrupper eller föreståndare då RSO hanterar KTH:s process för beslut.

Koordineringsansvar

Gruppen koordinerar KTH:s:

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 5 KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Organisation

Strategiska initiativ är en av fem grupper på Avdelningen för forskningsstöd  som tillhör KTH gemensamma verksamhetsstöd.

Medarbetare