Hållbarhet, fastigheter och service

Hållbarhet, fastigheter och service (SRF, Sustainability, Real Estate and Facility service) är organiserad i sex grupper: KTH Sustainability Office, Fastighet, Säkerhet, SRF Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. SRF ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Inom dessa områden ger vi dig stöd, information eller svar på dina frågor:

Kontakt

Besöksadresser:
Hållbarhet och fastigheter: Brinellvägen 8
Säkerhet, SRF Kansli, Hantverkstjänster: Drottning Kristinas väg 48
Lokalvård, gruppchef och kund-och ekonomiansvarig: Drottning Kristinas väg 48
Reception och vaktmästeri: Brinellvägen 8
Lokalvård, arbetsledare: Lindstedtsvägen 1
KTH-Post: Drottning Kristinas väg 46
Postadress: 
Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon:
KTH-växel:08-790 60 00
Servicenummer: 08-790 92 00
Receptionen Brinellvägen 8: 08-790 96 00
KTH-Post: 08-790 88 11

Funktionsmejladresser

Hållbarhet

kth-miljo@kth.se   för frågor om KTH:s miljöledningssytem

sustainability@kth.se  för frågor om miljö- och hållbar utveckling i KTH:s utbildning, forskning och samverkan

Fastigheter

mba-lokaler@kth.se  för beställning av lokalanpassning och lokalförändring

Service

9200@kth.se  Går till gruppen Service. Vid felanmälan av lokaler var god fyll i felanmälningsformuläret ​​​​​​​. Ring alltid på 08-790 9200 om ärendet är akut under dagtid.

avfall@kth.se  Avfallshanteringen.

brinellvagen8@kth.se  Service för GVS.

hantverkarna@kth.se   snickeri, lampbyte, uppsättning av hyllor, utför mindre flyttar och transporter samt ordnar skyltar och gatupratare..

kortexp@kth.se  Passerkort, kortläsare, öppningar av salar mm.

kthposten@kth.se  Posthantering på KTH.

kthvaxel@kth.se  Koppla samtal, koda telefonanknytningar, upprätta telefonkonferens mm.

lokalvard@kth.se  Lokalvården.

sakerhet@kth.se ​​​​​​​ Olika frågor gällande säkerhet.

sakerhetschef@kth.se ​​​​​​​ för strategiska och operativa säkerhetsfrågor.

Chef

Medarbetare

Medarbetare på Hållbarhet, fastigheter och service

Organisation

Hållbarhet, fastigheter och service är organiserad i tre grupper med vardera en gruppchef eller en avdelningschef:

Hållbarhet, fastigheter och service tillhör Gemensamt Verksamhetsstöd (GVS) ​​​​​​​​​​​​​​ på KTH.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-09