KTH:s ledning

Mikael Östling
Prorektor
Ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.

- Rektors ställföreträdare

E-post: prorektor@kth.se

Anders Forsgren
Fakultetens dekanus
Ansvar för kvalitet i forskning och utbildning

- Ordförande i fakultetsrådet

  E-post: dekanus@kth.se

Sofia Ritzén
Fakultetens prodekanus
Ansvar för kvalitet i forskning och utbildning

- Vice ordförande i utbildningsnämnden

  E-post: prodekanus@kth.se

Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör
Ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser.

- Chef för det gemensamma verksamhetsstödet

E-post: kerjac@kth.se

Vicerektorer

Annika Stensson Trigell
Vicerektor
Ansvarig för forskning:

- Extern forskningsfinansiering
- Centrumbildningar
- Tvärvetenskapliga plattformar
 

  E-post: annika@kth.se

Jan Gulliksen
Vicerektor
Ansvarig för digitalisering

  - Utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan
  och i samband med detta genomföra en omvärldsanalys och benchmarking
  - Ta fram rekommendationer rörande digitalisering för positionering av KTH
  - Ta fram en strategi för digitalisering vid KTH

E-post: gulliksen@kth.se

Göran Finnveden
Vicerektor
Ansvarig för hållbar utveckling:

- Ordförande i KTH-Sustainability
- Hållbar utveckling i utbildningen
- Hållbar utveckling i forskningen

E-post: goran.finnveden@abe.kth.se

Anna Wahl
Vicerektor
Ansvarig för jämställdhet och värdegrund:

- Utveckla en plan för jämställdhetsintegrering på KTH
- Probleminventering av ojämställdhet
- Formulering av mål för jämställdhetsintegrering
- Utarbeta åtgärder och aktiviteter för jämställdhetsintegrering
- Utveckla arbete med värdegrund på KTH

  E-post: anna.wahl@itm.kth.se

Stefan Östlund
Vicerektor
Ansvarig för globala relationer och övergripande internationella samarbeten

- Internationella strategier
- Strategiska universitetspartnerskap
- Internationell studentrektytering

E-post: stefan.ostlund@ee.kth.se

Leif Kari
Vicerektor
Ansvarig för utbildning:

- Ingenjörs-, arkitekt- och lärarutbildning
- Behörighetsgivande (basnivå), grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
- Livslångt lärande

E-post leifkari@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-09-18