Skolkollegier

Under vårterminen -20 har det inrättas skolkollegier på KTH:s samtliga fem skolor.

Skolkollegiet har valda ledamöter. Kollegiet leds av en ordförande och en vice ordförande. Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin. Ordförande kallar alla valda ledamöter. Mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussionerna. Dagordning och minnesanteckningar ska följaktligen gå ut till alla skolans kolleger och mötestider ska anslås på skolans webbplats. Skolkollegiernas språk ska vara svenska, men det går bra att göra inlägg på engelska.

Ordförande för skolkollegiet utgör en kollegial länk mellan lärarna och forskarna på skolan, fakultetsrådet och KTH:s ledning. Dekanus och prodekanus kallar alla ordföranden till regelbundna möten. I dessa möten kan ordförandena förmedla frågor av vikt för kollegierna och dekanus och prodekanus kan ställa generella och specifika frågor till kollegierna.

Skolkolleigernas respektive ordförande:

ABE: Erik Stenberg

CBH: Cristina Al-Khalili Szigyarto

EECS: Gunnar Malm

ITM: Kristina Palm

SCI: Susann Boij

Om du vill läsa mer om skolkollegierna kan du göra det här .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-05