Till innehåll på sidan

Översyn av skolorganisationen

Här finner du en förteckning över rapporter och rektorsbeslut gällande översyn av skolorganisationen och verksamhetsstödet.

Under perioden 2017-2019 genomfördes en översyn och omorganisation av KTH. Här listas några av de viktigaste rapporterna som togs fram och beslut som fattades under den processen. Dokumenten kan erhållas via KTH:s registrator, registrator@kth.se

 • Beslut om förändrad skolorganisation; Dnr V-2017-0215
 • Beslut om tillägg till "Beslut om förändrad skolorganisation" Dnr V-2017-0215; Dnr V-2017-0215
 • GA:s, FA:s och PA:s uppdrag - rapport från fakultetsrådets arbetsgrupp; Dnr V-2017-0216
 • Beslut om förändrad skolorganisation giltig från 2018-01-01; Dnr V-2017-0830
 • Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH; Dnr V-2017-0898
 • Styr- och referensgrupp till "Fortsatt arbete med KTH:s verksamhetsstöd"; Dnr V-2017-0898
 • Beslut: Fortsatt arbete med KTH:s verksamhetsstöd; Dnr V-2017-0898
 • Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH - delrapport; Dnr V-2017-0898
 • Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH - slutrapport; Dnr V-2017-0898
 • Beslut gemensamma processer och anpassad organisation i ett verksamhetsstöd för "Ett KTH"; Dnr V-2018-0764
 • Rektors kansli; Dnr V-2018-0764
 • Implementering av organisationsförändringar för KTH-gemensamt verksamhetsstöd, steg 1; Dnr V-2018-0764
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-14