Till innehåll på sidan

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är KTH:s organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor.

Gruppfoto på utbildningsnämnden.
Från vänster: Leif Kari (ordförande), Christina Divne, Elling Jacobsen, Sofia Ritzén (vice ordförande), Arvid Nilsson (THS), Gunnar Tibert, Joakim Lilliesköld, Maria Håkansson

Uppgifter

Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion och beredning av KTH-övergripande utbildningsfrågor.

Sammansättning och mandatperiod

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter:

  • vicerektor med ansvar för utbildning (ordförande),
  • prodekanus (vice ordförande),
  • sju ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt samt
  • tre ledamöter som representerar studenterna.

Under mandatperioden 1 juli 2019 – 30 juni 2023 utgörs utbildningsnämnden av nedan personer.

Ordförande

Vice ordförande

Sofia Ritzén
Sofia Ritzén
prodekanus/professor 087909182

Ledamöter

Maria Håkansson
Maria Håkansson
prefekt, universitetslektor 087909280
Elling W Jacobsen
Elling W Jacobsen
professor 087907325
Joakim Lilliesköld
Joakim Lilliesköld
universitetslektor 087906869

Studentrepresentanter

Amanda Andrén, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Tilda Byrstedt, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Vakant, doktorandrepresentant (THS), edu@dr.kth.se

Operativa utskott

 Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär:

  • Grundutbildningsutskottet (GU)
  • Forskarutbildningsutskottet (FU)
  • Utbildningsadministrativa utskottet (UU)
Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-15