Till innehåll på sidan

Utbildningsadministrativa utskottet (UU)

Utbildningsadministrativa utskottet (UU) är ett av utbildningsnämndens (UN) tre underliggande och mer operativa organ.

Uppgifter

UU planerar, diskuterar och bereder frågor inom utbildningsadministration för utbildning på alla utbildningsnivåer. Frågor lyfts på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden (UN).

UU

Möten och anteckningar

UU träffas normalt varje vecka. Ordinarie möten varvas med temamöten för fördjupande diskussioner.

Mötesanteckningar (gruppwebbb)

Kontakt

Ordförande Katarina Jonsson Berglund katjon@kth.se

Sammansättning

UU består av:

  • Avdelningschef för EDO (ordförande)
  • Utbildningsadministrativt ansvariga (UA) från alla skolor
  • Två studentrepresentanter

Ordförande

Katarina Jonsson Berglund
Katarina Jonsson Berglund
avdelningschef 087907099

Utbildningsadministrativt funktionsansvariga (UA)

ABE - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom
utbildningsadm. ansvarig 087909421

CBH - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Per Dalhammar
Per Dalhammar
utbildningsadmin.ansvarig 087906519

EECS - Skolan för elektroteknik och datateknik  

Marianne Lundin
Marianne Lundin
utbildningsadmin.ansvarig 087904482

ITM - Skolan för industriell teknik och management 

Andreas Alm Arvidsson
Andreas Alm Arvidsson
utbildningsadmin ansvarig 087909160

SCI - Skolan för teknikvetenskap 

HannaSara Karlsson
HannaSara Karlsson
gruppchef/ ua 087907588

Studentrepresentanter 

Övriga deltagare

Beroende på vilken fråga som ska hanteras i UU, deltar även andra medarbetare från gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Ofta deltar:

  • Åsa Gustafson , avdelningschef för ledningskansliet (MO)
  • Åsa Carlsson , enhetschef för internationella relationer på utbildningsstöd (EDO)
  • Malin Sigvardson , enhetschef för utbildningsadministration på utbildningsstöd (EDO)
  • Petra Krödel , enhetschef för studentservice på utbildningsstöd (EDO)

Mer om utbildningnämnden

Utbildningsnämnden  har utöver UU även två andra mer operativa utskott:

Grundutbildningsutskottet (GU)

Forskarutbildningsutskottet (FU)

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-02