Till innehåll på sidan

Utbildningsadministrativa utskottet (UU)

Utbildningsadministrativa utskottet (UU) är ett av utbildningsnämndens (UN) tre underliggande och mer operativa organ.

Uppgifter

UU planerar, diskuterar och bereder frågor inom utbildningsadministration för utbildning på alla utbildningsnivåer. Frågor lyfts på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden (UN).

UU

Möten och anteckningar

UU träffas normalt varje vecka. Ordinarie möten varvas med temamöten för fördjupande diskussioner.

Mötesanteckningar (gruppwebbb)

Kontakt

Ordförande Katarina Jonsson Berglund katjon@kth.se

Sammansättning

UU består av:

  • Avdelningschef för EDO (ordförande)
  • Utbildningsadministrativt ansvariga (UA) från alla skolor
  • Två studentrepresentanter

Ordförande

u16zyolh

Utbildningsadministrativt funktionsansvariga (UA)

ABE - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

u1xzhx8e

CBH - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

u17znau0

EECS - Skolan för elektroteknik och datateknik  

u1587h0v

ITM - Skolan för industriell teknik och management 

u11wkg9p

SCI - Skolan för teknikvetenskap 

u1ug7f5p

Studentrepresentanter 

Övriga deltagare

Beroende på vilken fråga som ska hanteras i UU, deltar även andra medarbetare från gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Ofta deltar:

  • Åsa Gustafson , avdelningschef för ledningskansliet (MO)
  • Åsa Carlsson , enhetschef för internationella relationer på utbildningsstöd (EDO)
  • Kajsa Beckman , enhetschef för utbildningsadministration på utbildningsstöd (EDO)
  • Yvonne Bång Wahlbäck , enhetschef för studentservice på utbildningsstöd (EDO)

Mer om utbildningnämnden

Utbildningsnämnden  har utöver UU även två andra mer operativa utskott:

Grundutbildningsutskottet (GU)

Forskarutbildningsutskottet (FU)

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-16