Till innehåll på sidan

Rektorsråd

Rådet är ett stöd till rektor för hantering av strategiska och andra övergripande frågor. Rektorsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, universitetsdirektören, vicerektorer samt THS ordförande. Möten i rektorsrådet hålls en gång i månaden. Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid rektorsråd. Möten i rektorsrådet hålls en gång i månaden.

Gruppfoto på rektorsråd.
Januari 2020. Första raden från vänster:Kerstin Jacobsson, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Stefan Östlund. Andra raden från vänster: Göran Finnveden, Sofia Ritzen, Anna Wahl, Elisabet Lövkvist, Leif Kari. Frånvarande: Anders Forsgren, Annika Stensson Trigell och Jan Gulliksen. Foto: Jann Lipka
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-22