Till innehåll på sidan

Strategiskt råd

Strategiskt råd fungerar som ett informations- och diskussionsforum för KTH-gemensamma frågor. Strategiskt råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, vicerektorer, samtliga skolchefer, universitetsdirektör, kommunikationsansvarig och tre studeranderepresentanter.

Gruppfoto.
Januari 2020. Första raden från vänster: Sofia Ritzén, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Kerstin Jacobsson, Anders Forsgren. Andra raden från vänster: Filip Axelsson, Anna Wahl, Annika Stensson Trigell, Åsa Ankarcrona, Jan Gulliksen, Göran Finnveden, Emma Riese. Tredje raden från vänster: Mikael Lindström, Sandra di Rocco, Jens Zander, Leif Kari, Stefan Östlund, Pär Jönsson, Muriel Beser Hugosson. Frånvarande: Oscar Stenström. Foto: Jann Lipka

Uppgifter

Rådet är ett forum för information, diskussion och beredning av universitetsgemensamma frågor av strategisk karaktär och andra övergripande frågor.

Sammansättning

Ledning

 • Sigbritt Karlsson, rektor, ordförande
 • Mikael Östling, prorektor
 • Anders Forsgren, fakultetens dekanus
 • Sofia Ritzén, fakultetens prodekanus
 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
 • Per Lundqvist, vicerektor för hållbar utveckling
 • Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering
 • Leif Kari, vicerektor för utbildning
 • Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning
 • Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund
 • Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer

Skolchefer

 • Muriel Beser Hugosson, skolchef för skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
 • Mikael Lindström, skolchef för skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
 • Sonja Berlijn, skolchef för skolan för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)
 • Pär Jönsson, skolchef för skolan för Industriell teknik och management (ITM)
 • Sandra di Rocco, skolchef för skolan för Teknikvetenskap (SCI)

Kommunikationsansvariga

 • Åsa Ankarcrona, kommunikationschef
 • Jill Klackenberg, ledningskommunikatör (adjungerad)

Studeranderepresentanter

 • Teo Elmfeldt, ordförande Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
 • Tilda Byrstedt, studeranderepresentant
 • Jing Jing, doktorandrepresentant
Innehållsansvarig:Eva Fredriksson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-17