Till innehåll på sidan

Rektors kansli

Rektor och prorektor tillhör rektors kansli. Kansliet bemannas därutöver i den utsträckning som rektor beslutar.

Uppgifter

Kansliets huvudsakliga uppgifter är att stötta rektor och prorektor med administrativt stöd och med det stöd i övrigt som rektor bedömer behövs för att verksamheten inom kansliet ska fungera. 

Sammansättning

Utöver rektor och prorektor bemannas rektors kansli av nedan personer.

Rådgivare näringslivssamverkan

Ledningskommunikatör

Rådgivare internationella frågor

Ledningssekreterare

Innehållsansvarig:Eva Fredriksson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-20