Rektors kansli

Rektors kansli är en stabsfunktion direkt underställd rektor.

Rektors kansli ansvarar för administrativt stöd till universitetsledningen (rektor, universitetsstyrelsen, prorektor och vicerektorer). På kansliet finns utöver administrativa stödet också rådgivare i internationella frågor och ledningskommunikatör.

Namn Funktion E-post Telefon
Johan Blaus Senior Advisor Business Liasions johbla@kth.se 790 60 63
Jill Klackenberg Ledningskommunikatör jillk@kth.se 790 69 52
Christina Murray Rådgivare internationella frågor tina@kth.se 790 65 50
Seija Natri Ledningssekreterare seija@kth.se 790 70 59
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-12