Rektors kansli

Rektors kansli är en stabsfunktion direkt underställd rektor.

Rektors kansli ansvarar för administrativt stöd till universitetsledningen (rektor, universitetsstyrelsen, prorektor och vicerektorer). På kansliet finns utöver administrativa stödfunktioner också rådgivare i internationella frågor och ledningskommunikatör.

Namn Funktion E-post Telefon
Eva Fredriksson Ledningssekreterare evafredr@kth.se 790 70 58
Jill Klackenberg Ledningskommunikatör jillk@kth.se 790 69 52
Gunnar Landgren Rektors rådgivare/Professor gl@kth.se 790 42 22
Christina Murray Rådgivare internationella frågor tina@kth.se 790 65 50
Seija Natri Ledningssekreterare seija@kth.se 790 70 59
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-08-31