Strategiskt råd

Strategiskt råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, vicerektorer,
samtliga skolchefer, universitetsdirektör, kommunikationsansvarig och tre studeranderepresentanter.

Strategiskt råd behandlar KTH gemensamma frågor och fungerar som informations- och diskussionsforum. Möten i strategiskt råd hålls en gång i månaden.

Januari 2020 Foto: Jann Lipka

Första raden från vänster: Sofia Ritzén, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Kerstin Jacobsson, Anders Forsgren
Andra raden från vänster: Filip Axelsson, Anna Wahl, Annika Stensson Trigell, Åsa Ankarcrona, Jan Gulliksen, Göran Finnveden, Emma Riese
Tredje raden från vänster: Mikael Lindström, Sandra di Rocco, Jens Zander, Leif Kari, Stefan Östlund, Pär Jönsson, Muriel Beser Hugosson
Frånvarande: Oscar Stenström

Ledamöter i strategiskt råd:

Sigbritt Karlsson, rektor, ordförande
Mikael Östling, prorektor
Anders Forsgren, fakultetens dekanus
Sofia Ritzén, fakultetens prodekanus
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering
Leif Kari, vicerektor för utbildning
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund
Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer
Muriel Beser Hugosson, skolchef för skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Mikael Lindström, skolchef för skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Jens Zander, skolchef för skolan för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Pär Jönsson, skolchef för skolan för Industriell teknik och management (ITM)
Sandra di Rocco, skolchef för skolan för Teknikvetenskap (SCI)
Filip Axelsson, studeranderepresentant
Oscar Stenström, studeranderepresentant
Emma Riese, doktorandrepresentant
Åsa Ankarcrona, kommunikationschef
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör (adjungerad)
Seija Natri, sekreterare, 08 - 790 70 59

E-post: seija@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:seija@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-05-25