Strategiskt råd

Strategiskt råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, vicerektorer,
samtliga skolchefer, universitetsdirektör, kommunikationsansvarig och tre studeranderepresentanter.

Strategiskt råd behandlar KTH gemensamma frågor och fungerar som informations- och diskussionsforum. Möten i strategiskt råd hålls en gång i månaden.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:seija@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-06-30