Avdelningen för studentservice

Avdelningen för studentservice handlägger ärenden och ger information och service till studenter, personal och allmänheten inom följande områden: generell information om KTH, utbildningsaktiviteter och olika former av studentstöd, administrativt stöd för övriga KTH verksamheter i form av schema och lokalbokningsfunktioner. AFS har även i uppdrag att verka för samordning och utveckling av studiemiljön och ansvarar även för det upphandlade avtalet med Studenthälsan.

Avdelningen består av fyra delar, inklusive Studenthälsovård:

Personal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som
Till sidans topp