Avdelningen för utbildningsadministration

Avdelningen för utbildningsadministration, AUA, ansvarar för arbetet med processer, systemstöd, uppföljning och statistik inom antagning, studieadministration och examen. För antagning och examen har avdelningen en stor del av produktionsansvaret. Avdelningen har också i uppgift att skapa och genomföra utbildning inom de studieadministrativa datasystem KTH använder sig av. AUA är uppdelad i tre grupper: Antagningsgruppen, Examensgruppen samt Verksamhetsuppföljning och systemstöd.

Katarina Jonsson Berglund
Katarina Jonsson Berglund, avdelningschef 087907099

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 10.

All personal  på Avdelningen för utbildningsadminstration.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp