Avdelningen för dokumenthantering

Personal

Avdelningen för dokumenthantering ansvarar för universitetsförvaltningens arkiv och registratur. Avdelningen har även ett övergripande ansvar för dokumenthanteringen vid KTH i form av styrdokument, rådgivning och utbildning inom området för skolor och universitetsförvaltningen. Inom avdelningen handläggs även ärenden rörande Personuppgiftslagen.

Registrator

Öppettider och kontakt

Epost: registrator@kth.se

Avdelningschef  Jessika Persson

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-05-29