Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för KTH:s och Universitetsförvaltningens budgetering, redovisning, uppföljning, ekonomistyrning, upphandling och privaträttsliga stiftelser. Avdelningen ansvarar även för KTH:s fördelning av FOFU-anslag samt koordinering av ekonomisk rapportering rörande SciLifeLab och KTH:s KIC:ar.

Avdelningen är policy- och regelskapande, rådgivande, samordnande samt utvärderande gentemot skolorna. Det innebär bland annat att avdelningen fastställer föreskrifter och rutiner för ekonomihantering och upphandling. Dessa publiceras på KTH:s internwebb för Ekonomi och Agresso  och Inköp och upphandling .

Avdelningen ansvarar för genomförandet av samtliga upphandlingar på KTH där värdet för upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen.

Avdelningen ansvarar för systemförvaltning av Agresso, VIS, WISUM och andra ekonomi- och upphandlingsrelaterade system.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen är indelad i fem grupper; controllergruppen, redovisningsgruppen, reskontragruppen, systemgruppen och upphandlingsgruppen. För mer information om respektive grupps ansvarsområden, se menyn till vänster.

Kontakt med avdelningen:

controller@kth.se

ekonomi@kth.se

fakturaservice@kth.se

kth-inkop@kth.se

stipendier@kth.se

upphandling@kth.se

Avdelningschef Susanne Odung , ekonomichef KTH

Personal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-18