Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för KTH:s och Universitetsförvaltningens budgetering, redovisning, uppföljning, ekonomistyrning, upphandling och privaträttsliga stiftelser. Avdelningen ansvarar även för KTH:s fördelning av FOFU-anslag samt koordinering av ekonomisk rapportering rörande SciLifeLab och KTH:s KIC:ar.

Avdelningen är policy- och regelskapande, rådgivande, samordnande samt utvärderande gentemot skolorna. Det innebär bland annat att avdelningen fastställer föreskrifter och rutiner för ekonomihantering och upphandling. Dessa publiceras på KTH:s internwebb för  Ekonomi och Agresso och Inköp och upphandling.

Avdelningen ansvarar för genomförandet av samtliga upphandlingar på KTH där värdet för upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen.

Avdelningen ansvarar för systemförvaltning av Agresso, VIS, WISUM och andra ekonomi- och upphandlingsrelaterade system.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen är indelad i fem grupper; controllergruppen, redovisningsgruppen, reskontragruppen, systemgruppen och upphandlingsgruppen. För mer information om respektive grupps ansvarsområden, se menyn till vänster.

Kontakt med avdelningen:

controller@kth.se

ekonomi@kth.se

fakturaservice@kth.se

kth-inkop@kth.se

stipendier@kth.se

upphandling@kth.se

Avdelningschef Susanne Odung, ekonomichef KTH

Personal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp